Realizowane projekty


Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi projektami, które realizujemy w ramach statutu Fundacji

Projekty


01

Wsparcie inwestycji
budowy elektrowni
jądrowej w Polsce

O nas Fundacja atomowa

Głównym celem fundacji jest promowanie budowy pierwszej elektorowi jądrowej w Polsce. Zwiększone wykorzystanie energii jądrowej i odnawialnej sprawi, że nasze miasta, przedsiębiorstwa i domy będą czystsze, zdrowsze i oparte na zrównoważonym rozwoju. Ważnym tego elementem wraz z rozwojem projektów energetycznych jest ochrona środowiska naturalnego, którego ochrona jest również celem statutowym Fundacji.


Promowanie budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Jest rzeczą niezwykle ważną ażeby przy dużych inwestycjach jakimi są budowa Polskiej Elektrowni Jądrowej i elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim zostało zachowane i nienaruszone środowisko naturalne. Polska Fundacja Atomowa Atom Energy będzie stała za ochroną dóbr naturalnych i przyrodniczych zarówno na Morzu Bałtyckim jak również na lądzie.

PROJEKTY


02

Rozwój OZE

O nas Fundacja atomowa

Jednym z naszych projektów jest również promowanie Odnawialnych Źródeł Energii poprzez wsparcie inwestycji budowy Elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej.


Promowanie budowy Elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim

Zdajemy sobie sprawę, że tak potężne inwestycje wymagają ingerencji w środowisko naturalne czy to lądu przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej czy to Morza Bałtyckiego w związku z budową morskich farm wiatrowych dlatego Polska Fundacja Atomowa Atom Energy będzie stała za ochroną dóbr naturalnych.

PROJEKTY


03

Budowa Szlaku
Euro Marynarzy

O nas Fundacja atomowa

Szlak Euromarynarzy to szlak turystyczny dwóch chłopców marynarzy usytuowanych w różnych miejscach geograficznych w początkowych okresie Polski później szlak obejmie Europę i na końcu cały świat.


Szlak Euromarynarzy

Celem inicjatywy powstania szklaku Euromarynarzy jest radość dzieci i zachęcenie ich wraz z rodzicami do przeżycia przygody na wspólnym szlaku turystycznym tworzonym przez chłopców marynarzy, którzy w każdym usytuowanym innym miejscu będą przedstawiali poszczególną czynność, która będzie mobilizowała do dalszej wędrówki (pieszej, zmotoryzowanej czy może wodnej) w celu odnalezienia skarbu, który to skarb został podarowany marynarzom przez syrenki morskie lub piratów.

Projekty Polskiej Fundacji Atomowej Projekty Polskiej Fundacji Atomowej budowa obiektów sakralnych budowa obiektów sakralnych Projekty Polskiej Fundacji Atomowej

PROJEKTY


04

Wsparcie Spłeczności
utalentowanych ludzi

O nas Fundacja atomowa

Naszym zadaniem statutowym jako fundacji jest wsparcie społeczności utalentowanych ludzi. Fundacja stawia sobie za zadanie wsparcie ludzi utalentowanych i uzdolnionych zarówno w dziedzinie szeroko rozumianej sztuki (malarstwo, rzeźba, muzyka) oraz sportu i nauki. Fundacja będzie przyznawała stypendia, dokonywała zakupu sprzętu niezbędnego do rozwijania talentu oraz organizowała wyjazdy na koncerty, wystawy, imprezy sportowe, sympozja czy konferencje naukowe.


Fundacja stawia sobie za zadanie wsparcie ludzi utalentowanych i uzdolnionych

Fundacja będzie samodzielnie organizować i uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, sportowych czy też naukowych w celu przyciągnięcia i odkrycia uzdolnionych ludzi, którzy nie mają możliwości "przebić" się do świata ze swoimi talentami.

PROJEKTY


05

Wsparcie ludzi
bezdomnych i uzależnionych

O nas Fundacja atomowa

Realizując cele statutowe jako Polska Fundacja Atomowa Atom Energy część środków wypracowanych w ramach działalności statutowej Fundacji będzie przeznaczona na wsparcie ludzi bezdomnych i uzależnionych. Jesteśmy przekonani, że istnieje silna potrzeba wsparcia ludzi bezdomnych i uzależnionych. Fundacja będzie realizowała ten cel poprzez pilotażowy program wychodzenia z uzależnienia i bezdomności, szczególnie uzależnienie od alkoholu, ponieważ to alkohol jest w przeważającej części powodem bezdomności.


Pilotażowy program wychodzenia z uzależnienia

Współpraca z duchowieństwem Kościoła Katolickiego, osobami świeckimi oraz instytucjami publicznymi przyczyni się do skutecznej pomocy bezdomnym i uzależnionym. Fundacja będzie organizować kilkunastodniowe turnusy rehabilitacyjne w ramach projektu Elbląska Strzyżyna. Jest to projekt oparty na programie wychodzenia z uzależnienia zapożyczony z Minnesoty z USA, polegający na pracy na programie 12 Kroków Anonimowych Alkoholików. Program ten z powodzeniem był realizowany przez doktora Bogdana Woronowicza w Ośrodku w Strzyżynie pod Warszawą.

PROJEKTY


06

Wznoszenie budynków
sakralnych

O nas Fundacja atomowa

Polska Fundacja Atomowa Atom Energy uczestniczy w realizacji celu statutowego jakim jest wznoszenie i wsparcie w budowie budynków sakralnych na Chwałę Mamy Bożej Niepokalanie Poczętej i Jezusa Chrystusa.


Wsparcie w budowie budynków sakralnych

Zespół ludzi zaangażowanych w projekty związane z budową lub wsparciem budowy, nawet niewielkiej chociażby kapliczki Maryi Niepokalanie Poczętej czy wystawienie pomnika Jezusa Chrystusa Zbawiciela Człowieka i Świata należy do zadań statutowych Fundacji.