POLSKA FUNDACJA ATOMOWA "ATOM ENERGY"


Naszą misją jest promowanie czystych i odnawialnych źródeł energii poprzez wsparcie budowy pierwszej Elektrowni Jądrowej w Polsce i Elektrowni Wiatrowych na Morzu Bałtyckim w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej.

O fundacji


01

Atom Energy

O nas Fundacja atomowa

Głównym celem fundacji jest promowanie budowy pierwszej elektorowi jądrowej w Polsce. Naszą główną misją jest propagowanie budowy elektrowni jądrowej w Polsce oraz promowanie odnawialnych źródeł energii w tym promocja budowy elektrowni wiatrowej na Morzu Bałtyckim.


Polska Fundacja Atomowa Atom Energy

Jeżeli chcą Państwo wesprzeć finansowo i tym samym mieć swój udział w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej mogą Państwo dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji znajdujące się poniżej:

38 1160 2202 0000 0004 7687 9765

Dokumenty fundacji
Zapoznaj się z naszymi dokumentami:

Nasza Fundacja działa w pełni transparentnie. Poniżej mogą Państwo sprawdzić, odpis KRS, sprawozdania finansowe oraz statut fundacji.

01: Statut fundacji
02: Odpis KRS
03: Sprawozdania

Zarząd


02

Jarosław Lewicki

O nas Fundacja atomowa

Jarosław Krzysztof Lewicki Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Atomowej Atom Energy ukończył prawo na Wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada również dyplom szkoły prawa francuskiego.


Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Atomowej Atom Energy

Tytuł pracy dyplomowej: "Planowanie przestrzenne obszarów morskich a energetyka morska i energia jądrowa contra energia z węgla. Analiza prawna, gospodarcza i polityczna"